صفحه شخصی حمید علی نژاد   
 
نام و نام خانوادگی: حمید علی نژاد
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد معماری
شغل:  دانشجو
تاریخ عضویت:  1389/01/25
 روزنوشت ها    
 

 گروت بخش عمران

5یکشنبه 15 شهریور 1394 ساعت 14:28  
 نظرات